Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Indicatiu

Xifra o grup de xifres (o de lletres) que en un meteo serveixen per a indicar l'estació a la qual es refereixen les dades.

Enllaç permanent: Indicatiu - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Iceberg (pron. àisberg) | Glossari Meteorologia | Inèrcia >

Novetats