Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Inèrcia

Qualitat que tenen en general els aparells de mesura, de trigar a indicar les variacions de l'element que han de mesurar. (Vid. Retard.)

Enllaç permanent: Inèrcia - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Indicatiu | Glossari Meteorologia | Inestabilitat >

Novetats