Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Qualsevol de les dues parts, carregades d'electricitats contràries, en les quals es descompon una molècula per efecte de la dissolució o altres accions físiques.

Enllaç permanent: - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Inversió (abreviació de "inversió de temperatura") | Glossari Meteorologia | Ionització >

Novetats