Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ionització

Producció o existència d'ions a l'atmosfera.

Enllaç permanent: Ionització - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ió | Glossari Meteorologia | Ionosfera >

Novetats