Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Línia de torbonades

Sèrie de torbonades simultànies, en una línia que pot assolir 400 o 500 km de llarg i que avança en sentit transversal. Sol ocupar l'extensió del front fred d'una massa d'aire fred que n'empeny una altra de calenta.

Enllaç permanent: Línia de torbonades - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Lenticular | Glossari Meteorologia | Línies de corrent >

Novetats