Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Lenticular

Adj. En forma de llentilla (o, millor, de la secció meridiana d'una llentilla). Adjectiu que s'aplica als núvols de l'esmentada forma, freqüentment produïts per la condensació que té lloc en una capa atmosfèrica humida empesa cap amunt per l'acció orogràfica sobre el vent, o per una potent convecció de les capes inferiors.

Enllaç permanent: Lenticular - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Latitud | Glossari Meteorologia | Línia de torbonades >

Novetats