Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Llot atmosfèric

La capa inferior atmosfèrica, tèrbola i carregada d'impureses, que sojorna damunt els centres habitats, les regions industrials i els seus encontorns. Vista de lluny, sol presentar l'aspecte de boira o de calitja espessa.

Enllaç permanent: Llot atmosfèric - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Llevant | Glossari Meteorologia | Llum (o claror) purpúria >

Novetats