Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Llevant

En termes generals, tots els vents del sector E

Temporal de llevant, llevantada = vent fresc o fort del NE, que a la costa catalana va acompanyat de mal temps i mar grossa.

Enllaç permanent: Llevant - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Llengua d'aire sec | Glossari Meteorologia | Llot atmosfèric >

Novetats