Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Lucímetre

Instrument per a mesurar la quantitat d'energia radiant rebuda en un lloc, per la quantitat d'alcohol etílic evaporada durant un cert temps sota l'acció d'aquelles radiacions.

Enllaç permanent: Lucímetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Llum zodiacal | Glossari Meteorologia | Lunar >

Novetats