Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Llum zodiacal

Con de llum molt feble que es veu a ponent després del crepuscle vespertí (gener a març) o a llevant abans del matí (setembre a octubre). Se la suposa produïda per la difusió de la llum del Sol en la seva atmosfera més externa.

Enllaç permanent: Llum zodiacal - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Llum (o claror) purpúria | Glossari Meteorologia | Lucímetre >

Novetats