Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Macarreu

Varietat d'altocúmulus. No hem tingut personalment ocasió de veure amb seguretat quin és el núvol que els nostres mariners anomenen macarreu. Evidentment, aquest mot és una corrupció del mackerel anglès o del maquereau francès, amb els quals es designen altocúmulus o cirrocúmulus de la varietat undulatus, per comparació amb les ondes clares i fosques de la pell del verat. En la definició que E. Roig i J. Amades donen de macarreu en el Butlletí de Dialectologia, no figura aquesta circumstància de la forma ondulada. És, doncs, provisionalment que considerem el mot macarreu com expressiu de formes undulatus dels Ac o Cc.

Enllaç permanent: Macarreu - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Lustre | Glossari Meteorologia | Mammatus >

Novetats