Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Mar de fons, Mar de fora, Mar forana, Mar llarguera, Mar de lluny

Ones que són degudes a vents llunyans, o a vents que ja han mancat. Es distingeixen de les produïdes pels vents locals actuals, per la seva regularitat i per la seva major lentitud, a més de no concordar generalment amb el vent observat in situ. En arribar a terra, les ones de mar forana se solen estendre més platja amunt que les ordinàries.

Enllaç permanent: Mar de fons, Mar de fora, Mar forana, Mar llarguera, Mar de lluny - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Mànega | Glossari Meteorologia | Mar fumanta >

Novetats