Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Meteorograma

Despatx xifrat amb el qual es comunica l'estat atmosfèric en una o vàries estacions meteorològiques.

Enllaç permanent: Meteorograma - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Meteorògraf | Glossari Meteorologia | Meteorologia >

Novetats