Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Meteoropatia

Malaltia causada o influïda pels fenòmens meteorològics.

Enllaç permanent: Meteoropatia - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Meteorologia dinàmica | Glossari Meteorologia | Metre geodinàmic (o dinàmic) >

Novetats