Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Metre geodinàmic (o dinàmic)

Unitat de longitud, usada sovint en la reducció dels sondatges atmosfèrics, corresponent a una variació de 10^5 vegades la unitat C.G.S. de geopotencial en direcció vertical. És pròximament igual a 102 centímetres, i varia lleument d'uns llocs als altres a causa de les diferències en el valor de la gravetat.

Enllaç permanent: Metre geodinàmic (o dinàmic) - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Meteoropatia | Glossari Meteorologia | Microbarògraf >

Novetats