Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Milla geogràfica o marina

Unitat de longitud equivalent a 1 minut d'arc de meridià terrestre. En promig, val 1853,15 metres.

Enllaç permanent: Milla geogràfica o marina - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Milla anglesa | Glossari Meteorologia | Mil•libar >

Novetats