Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Mil•libar

Mil•lèsima part del bar, equivalent a 1000 dines per cm2.

Enllaç permanent: Mil•libar - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Milla geogràfica o marina | Glossari Meteorologia | Mínimum >

Novetats