Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Olor de terra mullada

Olor característica de les primeres gotes d'un ruixat, particularment de les gotes grosses dels ruixats tempestosos. No sembla ésser precisament deguda al fet de mullar-se la terra, per quant la qualitat d'aquesta no hi influeix gaire o gens, i no se la sent sinó lleument en els regadius o en altres formes no tempestoses de mullena. Probablement hi intervenen, entre altres causes, les qualitats físiques de les gotes o dels gasos que porten en dissolució.

Enllaç permanent: Olor de terra mullada - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Oclusió | Glossari Meteorologia | Ombròmetre >

Novetats