Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Oclusió

En una depressió, el fet d'encalçar el front fred al front calent que el precedeix. El sector calent desapareix aleshores al nivell de terra, però queda algun temps oclús o flotant en les capes altes, amb el seu acompanyament d'hidrometeors típics.

Enllaç permanent: Oclusió - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Observatori | Glossari Meteorologia | Olor de terra mullada >

Novetats