Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Oneig

Fenomen òptic que consisteix en l'ondulació de les vores dels astres o en la de les imatges dels objectes més o menys llunyans, per efecte de la desigual refrangibilitat de l'aire. Per als objectes terrestres és especialment intens a les hores de sol fort.

Enllaç permanent: Oneig - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Onada de fred | Glossari Meteorologia | Opacitat >

Novetats