Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Parheli

Taca de llum, blanca o irisada (amb el roig cap al Sol), que a vegades s'observa, amb cel cirrós, a banda i altra de l'astre i a la mateixa altura que ell. Els parhelis es troben en els extrems del diàmetre de l'halo de 22° si el Sol és baix, i un xic enfora de l'halo si el Sol és alt.

Enllaç permanent: Parheli - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Paràsits (sorolls) | Glossari Meteorologia | Pedra >

Novetats