Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pedregada

Precipitació en forma de pedra, en particular si és quelcom abundant.

Enllaç permanent: Pedregada - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pedra | Glossari Meteorologia | Pelàgic >

Novetats