Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pelàgic

Adj. Es diu del vent que ve d'alta mar.

Enllaç permanent: Pelàgic - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pedregada | Glossari Meteorologia | Penell >

Novetats