Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Periodicitat

S'usa a vegades en el sentit de "variació periòdica".

Enllaç permanent: Periodicitat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Període de Brückner | Glossari Meteorologia | Periodograma >

Novetats