Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Periodograma

Diagrama amb el qual es cerquen periodicitats desconegudes en la marxa dels fenòmens naturals.

Enllaç permanent: Periodograma - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Periodicitat | Glossari Meteorologia | Persistència >

Novetats