Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Piranòmetre

Aparell per a mesurar la totalitat de la radiació difusa de petita longitud d'ona, incloent-hi la de tot el cel i la reflectida per la superfície terrestre.

Enllaç permanent: Piranòmetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Persistència | Glossari Meteorologia | Pirgeòmetre >

Novetats