Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Radiació

a) Transmissió de l'energia d'un cos, a través de l'espai o d'un medi transparent, quan aquesta radiació té lloc en forma d'ondulacions poc o gens pertorbades. b) L'energia transmesa en aquesta forma.

Enllaç permanent: Radiació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Quasi | Glossari Meteorologia | Radiació còsmica, penetrant o de Hess >

Novetats