Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pirheliòmetre

Instrument per a mesurar la intensitat de la radiació calorífica rebuda del Sol. S'aplica aquest nom principalment als aparells de mesura absoluta.

Enllaç permanent: Pirheliòmetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pirgeòmetre | Glossari Meteorologia | Plafó >

Novetats