Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Plèion

Regió en la qual el valor d'un element meteorològic és anormal per excés. Quan ho és per defecte, se'n diu antiplèion.

Enllaç permanent: Plèion - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Planeig | Glossari Meteorologia | Plovinejar >

Novetats