Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pluja orogràfica

La que és deguda a l'ascensió forçada de l'aire humit, per efecte de la interposició d'una muntanya en el seu trajecte, o pel desnivell d'una gran extensió de terreny.

Enllaç permanent: Pluja orogràfica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pluja de fang, o de sang | Glossari Meteorologia | Pluviògraf >

Novetats