Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pluja de fang, o de sang

Pluja de color rogenc que deixa taques de fang en els objectes. La coloració d'aquestes taques, a Catalunya, sol ésser com de pols de rajola i és deguda a petitíssimes partícules arenoses procedents dels sorrals de l'Àfrica.

Enllaç permanent: Pluja de fang, o de sang - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pluja convectiva | Glossari Meteorologia | Pluja orogràfica >

Novetats