Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pluvionivòmetre

Pluviòmetre, ordinàriament de grans dimensions, que es deixa en llocs poc accessibles de les muntanyes per a mesurar la precipitació aquosa que hi cau durant llargs períodes. Conté una solució incongelable en la qual es van fonent l'aigua i la neu que van caient.

Enllaç permanent: Pluvionivòmetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pluviòmetre límit | Glossari Meteorologia | Pluviositat >

Novetats