Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pluviòmetre límit

Aparell per a mesurar amb precisió quantitats molt petites de pluja (p. ex., de l'ordre de 2 mm), establertes per algunes companyies d'assegurances com a límit per al pagament de certs sinistres. S'usa especialment en alguns espectacles a l'aire lliure.

Enllaç permanent: Pluviòmetre límit - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pluviòmetre | Glossari Meteorologia | Pluvionivòmetre >

Novetats