Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Poder refrigerant de l'aire

Enllaç permanent: Poder refrigerant de l'aire - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pluviositat | Glossari Meteorologia | Pol de fred >

Novetats