Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pol de fred

Lloc de la Terra on es registren les temperatures més baixes. N'hi ha dos a l'hemisferi boreal (pol de fred siberià i pol de fred americà). La situació del pol de fred austral és encara incerta.

Enllaç permanent: Pol de fred - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Poder refrigerant de l'aire | Glossari Meteorologia | Polarització >

Novetats