Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Polarització

Fenomen en virtut del qual les vibracions lluminoses queden reduïdes a un sol pla. En general, la claror del cel és llum polaritzada.

Enllaç permanent: Polarització - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pol de fred | Glossari Meteorologia | Polímetre >

Novetats