Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Radiació terrestre

Emissió d'energia radiant de la Terra cap a l'espai.

Enllaç permanent: Radiació terrestre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Radiació còsmica, penetrant o de Hess | Glossari Meteorologia | Radiosonda >

Novetats