Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Radiosonda

Aparell de sondatge de l'atmosfera lliure portat per un globus-sonda i que emet automàticament senyals per telegrafia sense fils, indicadors de la pressió, temperatura i humitat.

Enllaç permanent: Radiosonda - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Radiació terrestre | Glossari Meteorologia | Raig verd >

Novetats