Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Representació analítica

Representació, per mitjà d'una fórmula matemàtica, de la correspondència entre dues o més quantitats variables. És freqüent començar per una representació gràfica, la qual serveix de guia en la recerca de la llei analítica més adequada.

Enllaç permanent: Representació analítica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Remolí de vent | Glossari Meteorologia | Representació gràfica >

Novetats