Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Representació gràfica

Procediment geomètric de representar la correspondència entre dues o més quantitats variables. En el cas de dues, sol ésser una corba referida a coordenades cartesianes o polars. En el cas de tres, se sol acudir al traçat d'un sistema d'isopletes.

Enllaç permanent: Representació gràfica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Representació analítica | Glossari Meteorologia | Representatiu >

Novetats