Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Serè

a) Adj. En la pràctica, és costum anomenar serè aquell estat del cel en el qual la nuvolositat total es de 0 a 2 dècimes. (Vid. Dia serè.) --b) Vent del NW o de ponent, sec i generalment moderat o fort (terme de la Catalunya meridional).

Enllaç permanent: Serè - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Semiàrid | Glossari Meteorologia | Setmana dels Barbuts >

Novetats