Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Solarímetre

Aparell per a mesurar la intensitat de la radiació solar i que consisteix en una termopila associada a un mil•livòltmetre.

Enllaç permanent: Solarímetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Solarígraf | Glossari Meteorologia | Solarització >

Novetats