Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Sostre

a) Plafó. b) Banc de núvols.

Enllaç permanent: Sostre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Sondatge | Glossari Meteorologia | Sotavent >

Novetats