Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Banc

Estesa de núvols en un sol nivell i generalment amb poc gruix (banc d'altocúmulus, de stratocúmulus).

Enllaç permanent: Banc - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Baixa | Glossari Meteorologia | Bandera >

Novetats