Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura

Condició física en virtut de la qual la calor passa d'uns cossos als altres (dels que tenen major temperatura als que la tenen menor).

Enllaç permanent: Temperatura - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tefigrama | Glossari Meteorologia | Temperatura absoluta >

Novetats