Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tefigrama

Diagrama en el qual es representen els resultats d'un sondatge, indicant-s'hi l'estat de l'atmosfera per a cada altitud en funció de la temperatura i l'entropia.

Enllaç permanent: Tefigrama - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tardor | Glossari Meteorologia | Temperatura >

Novetats