Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Termòmetre de bola negra

Termòmetre de màxima, de mercuri, amb el dipòsit ennegrit exteriorment i tancat dins una bombolla de vidre de la qual s'ha extret l'aire. Exposat al Sol, dóna una "temperatura màxima al Sol" molt difícil d'interpretar i per consegüent d'escàs valor científic.

Enllaç permanent: Termòmetre de bola negra - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Termòmetre- fona | Glossari Meteorologia | Termòmetre de radiació solar >

Novetats