Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Termòmetre de resistència

Aparell per a mesurar la temperatura per la variació de la resistència elèctrica d'un fil metàl•lic.

Enllaç permanent: Termòmetre de resistència - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Termòmetre de radiació solar | Glossari Meteorologia | Termòmetre diferencial >

Novetats