Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Termòmetre enterrat

Termòmetre que té el seu dipòsit a certa profunditat dins la terra, i que serveix per a mesurar-ne la temperatura.

Enllaç permanent: Termòmetre enterrat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Termòmetre d'inversió | Glossari Meteorologia | Terral >

Novetats