Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Terreny cobert de neu

En la notació de Beaufort, es considera cobert de neu el terreny quan més de la meitat del país visible des de l'observatori està cobert de neu.

Enllaç permanent: Terreny cobert de neu - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Terratrèmol | Glossari Meteorologia | Tifó >

Novetats